Skip to main content

O Nás

Slovenská asociácia dopravných a obchodných pilotov je asociácia, ktorá vznikla počas pandémie a ktorá sa okrem iného snaží svojou činnosťou podporovať a pomáhať Slovenským leteckým spoločnostiam v ich aktivitách ako aj pomoci s ich prevádzkovými problémami a to najmä odborne kvalifikovanému letovému a pozemnému personálu.

Dňa 6.4. 2021 sme sa stali členmi Komisie pre dopravu a výstavbu v NRSR.

SATCP predstavuje rôznorodú komunitu skúsených pilotov, leteckých profesionálov a nadšencov z odvetvia, ktorí zdieľajú spoločnú vášeň pre letectvo a záväzok dodržiavať najvyššie štandardy bezpečnosti a výkonu. SATCP, založená s víziou podpory spolupráce, inovácií a neustáleho zlepšovania v rámci odvetvia letectva, slúži ako dôveryhodný zdroj a obhajca pilotov a zainteresovaných strán v oblasti letectva v celej krajine.

Naša misia je jednoduchá, ale hlboká: podporovať dokonalosť v letectve prostredníctvom vzdelávania, obhajoby a spolupráce.

Toto poslanie dosiahneme nasledovne:

Profesionálny rozvoj

Poskytovanie príležitostí na neustále vzdelávanie, zlepšovanie zručností a kariérny postup prostredníctvom školiacich programov, workshopov, seminárov a podujatí na vytváranie sietí.

Safety Advocacy

Obhajovanie najvyšších štandardov bezpečnosti a prevádzkovej dokonalosti v leteckej doprave. Úzka spolupráca s regulačnými orgánmi, priemyselnými partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom podporiť kultúru bezpečnosti a dodržiavania predpisov.

Industry Engagement

Uľahčenie dialógu, spolupráce a zdieľania znalostí medzi pilotmi, priemyselnými združeniami, vládnymi agentúrami a leteckými spoločnosťami. Slúži ako platforma pre konštruktívne zapojenie sa do kľúčových otázok a trendov, ktoré formujú oblasť letectva.

Naši členovia

Capt. Ing. Marián Majtán

Prezident asociácie

Capt. Ing. Kamil Cibulka

Viceprezident asociácie

Capt. Ing. Richard Macho

Viceprezident asociácie

Spolupráca

 

Možnosti spolupráce medzi vašou váženou spoločnosťou a našou organizáciou.

SATCP sa venuje podpore excelentnosti, bezpečnosti a profesionality v rámci leteckého priemyslu. Ako združenie skúsených pilotov zohrávame kľúčovú úlohu pri formovaní budúcnosti letectva na Slovensku. Naši členovia majú bohaté znalosti, odborné znalosti a odhodlanie zabezpečiť bezpečnú a efektívnu prepravu po našej oblohe.

Obraciame sa na spoločnosti, ako je tá vaša, aby sme vás pozvali, aby ste sa stali našimi partnermi v našom poslaní. Podporou SATCP môže vaša spoločnosť profitovať niekoľkými spôsobmi:

Viditeľnosť značky

Zlaďte svoju značku s renomovanou a rešpektovanou organizáciou v rámci leteckého priemyslu. Zviditeľnite sa medzi cieľovým publikom leteckých profesionálov a nadšencov.

Príležitosti na vytváranie sietí

Získajte prístup k sieti skúsených pilotov, lídrov v odvetví a leteckých expertov. Vytvárajte cenné spojenia a spoluprácu, ktoré môžu viesť k vzájomnému rastu a úspechu.

Firemná spoločenská zodpovednosť

Preukážte oddanosť vašej spoločnosti bezpečnosti, profesionalite a inováciám v odvetví letectva. Ukážte svoje odhodlanie podporovať organizácie, ktoré dodržiavajú priemyselné štandardy a osvedčené postupy.

Zapojenie zamestnancov

Zapojte svojich zamestnancov do zmysluplných iniciatív, ktoré podporujú rozvoj zručností, tímovú prácu a zapojenie priemyslu. Podporujte účasť na podujatiach, workshopoch a školiacich programoch SATCP.

Exkluzívne výhody

Využite exkluzívne výhody a privilégiá ako vážený podporovateľ SATCP, vrátane možností propagácie, sponzorstva podujatí a uznania v našich komunikačných kanáloch.

Veríme, že partnerstvo medzi vašou spoločnosťou a SATCP môže priniesť značné výhody pre obe strany. Sme otvorení diskusii o prispôsobených sponzorských balíčkoch prispôsobených vašim konkrétnym cieľom a zámerom. Ak máte záujem preskúmať túto príležitosť partnerstva ďalej, neváhajte nás kontaktovať. Radi si dohodneme stretnutie podľa vašich predstáv, aby sme prediskutovali, ako môžeme spolupracovať pre obojstranný prospech.

Kontakt

Aktivity

SATCP, pod vedením , sa aktívne podieľa na formovaní leteckej politiky a presadzovaní záujmov pilotov a leteckého priemyslu na Slovensku. Tu sú niektoré najdôležitejšie z našich nedávnych aktivít:

Aktivity
February 26, 2024

Vymenovanie do komisie dopravy a výstavby

Ing. Marián Majtán bol vymenovaný za člena komisie dopravy a výstavby v súlade s § 61 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a uznesením VÝBORU č. 16 od 21. apríla 2020.
Aktivity
December 12, 2023

Zapojenie do legislatívnych procesov

SATCP bola prizvaná k účasti v pracovnej skupine pre tvorbu Nového zákona o letectve SR. Poskytli sme cenné poznatky a odborné znalosti, aby sme zabezpečili, že nová legislatíva bude riešiť potreby a obavy leteckej komunity.
Aktivity
October 12, 2023

Odborné stanovisko k zlúčeniu leteckých útvarov

SATCP poskytlo odborné stanovisko k problematike zlúčenia leteckých útvarov, v rámci medzirezortného pripomienkového konania k nelegislatívnemu materiálu č. LP/2023/127 s názvom „Návrh na zlúčenie leteckých útvarov Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ v spolupráci s Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Máte otázky ?

Ozvite sa nám. Radi vám odpovieme.